Sunday, March 7, 2010

Prasasti Pande Bang 18-19

18. cintya maha prabawang tekang adnyana, tan kahanang maletuh malilang kaya madya ing udadi. irika sira senggu weruh umatur muwah : “singgih sang maha mpu, pasang tabe manira, yan anguculankena mangke banda sang maha mpu”. nuli tinatas tekang pasa, malilang luwir sinapwan, cita sang maha mpu, tan kahenan maletuh, nanging tan surud kapwa sira nangunaken brata, ayoga samadi, kadi ring nguni, tan sah apande wesi. mangkana kalinganiya ri sang mpu lulumbang. sira senggu weruh ta ucapan mangke, tan mari pwa sira, ana maka irang irang ing sanah, ya etun ing sira sang senggu weruh, sgrehan katekang sira rabi, amurang-murang sah saking nagara jawi airlanggya, anyujur angungsi nagara bali, nahn kalingan ika.wuwusan ta sang prabu muwah, sang angamong lara tibra, sasampun ira sang mpu lulumbang inuculan saking bandaniya, kewala ana samatra, kadi maron pwa laraniya, sadidik, ya narman ing muwah, kinon sira rakyan patih lumampah aneda ksamkena lawan sang mupu lulumbang, maka aminta prayascita.matirtha, maka sudhan ing lara pataka. tan lingen lampah sira rakyan patih ring aran, agelis prapta ri kahanan ira sira mpu lulumbang. atur rakyan patih: “sadaya maha mpu, manira kinon de sri aji, aneda tirtha pawitra, maka sudhayakena lara sang prabu, apan sang prabu, tinekan lara bara, gering tan kena sinambat, mangke tulusakena dreda asih sang maha mpu, aningalakena lara sang prabu, amak prayascita ira, manira kinon lumaku, aneda ksamantawyakena”. ling ira sang maha mpu maha pandeya mpu lulumbang : “sadya ki gusti, aja adadawan, weruh pwa kita ingsun, sotan ing kawana. nihan ana talaga tan embah, tan palwah, ana ta iwakniya sawiji oyeng madyan ing kanana, ika nga, tirtha pawitra, yam aka sudayakena, ya ta papametakena mangke”. neher lumampah rakryan mareng madyaning kanana, wasana kapanggih tekang ranu, tan simpang kaya ling sang maha pandya. ring telenging ranu, shiai kunapan ing wang sawiji, sedeng amis durganda atisaya, kapwanta sira andudu, niscaya sira animbana, malar tinibakena

19. wetning gng takutniya mintya ujar, tan dwa lumarisa anglintang awan, kapanggih wangken ing asu maring awan, aneher tinibaken tang tritha ring wangken ikang asu, awasana mahurip ikang asu tur malayu, sinarwi anyakal. irika tuwase rakyan patih, katekang wong sira madya, tumon kamahatyan tirtha, muwah sira mawantu, apti anata tirtha muwah, dadi katemwa tirtha malih. ya marwan ing awali sira muwah, ri kahanan sira mpu lulumbang, awaran swajatin ing laku, adyata lingniya nihan “singgih pasang tabe ya ta manira mpuku, anulake manira mangke, sawetning kahinan ing pwangulun, ya tirthawehsang pandeya kang pinet don ingwang wahu, telas tan ana kari samatra, tiniba de pwangulun ring dalan, apan ana wangken ing asu katemu, ya pwa tinibaken manira, mangke de palaba adnya sang pandeya, asungakena manira tritha sawah, maran ana katura ring sri aji airlanggya, maka panyudan ing mala” sawur sang mpu lulumbang “sadnya ki gusti, walwi mantuka mangke, umaturakena lawan sang prabu, tan ana tirtha mwah, waras juga sang prabhu” nuhal ling ira sang maha mpu lulumbang, umedal ira rakyan patih, aneher sira amwit mulih, tan lingan pralampah nira, saksana dating pwa sira maring kadatwon, anembah ing aji, katur saparipolah ira nguni, makadi ling ira maha pandeya, tusta rena sri aji angrenga tan ana simpang kadi ling ira sang maha mpu, tan anganti tigang deniten, waraas pwa sang prabu kadi nguni, malilang tekang adnyana. tekwan sawaras ira sang prabu, tan sipi magirang twas ing jana-loka, sapunpunan ing airlanggya.yan kari pwa senggu weruh oneng yawa daha, meh linara-lara pinejahan, mangkana caritaniya. yan pira kunang lawas ira sang prabu, sampun awaras amukti restin ing kahyun, ya nimitan ing ana arsan ira agurwa lawan sang mpu lulumbang, apan atisayeng acintya maha prabhawa. tumuli sira sang prabu inuring dening bala mantri, lunga mareng pasraman ira sang mpu lulumbang. tan katakana lampah nirang awan, sadateng nira, kagyat sang maha mpu tumurun kapwa sira, inaturaken sang prabu alungguha. kunang sampun sira samalinggih, anapa napa sira sang dwija, wetning prapta sang prabhu, kaya ya pranagati.

No comments:

Post a Comment