Tuesday, February 24, 2009

Babad Pande Bratan "3"7.a. karyanta, ndi pinaka ububan ta, kang maka pamurungan ndi kang pinaka palu palu mwang landesan ta, kang ana ring awak ta anaku, yatika pinton akna anaku kawisesanta, sumahur mpu bhumi sakti, singgih mpu danghyang ampuni ranakta angaturaken sakawruha inghulun, sahur sira mpu astapaka, lah pintonakna anaku, irika mpu bhumi sakti maneka citta umneng, tan asuwe mijil kang agni saking netra tengen, pareng lawan bayu bajra saking irung kalih, irika malih mpu bhumi sakti angredana,
7.b. sanghyang dhanendra, aminta mas pirak, tan asuwe dhateng sang dewa bhuta amawa mas pirak, saking sanghyang dhanendra katur ring sang mpu bhumi sakti, raris mas pirak ika kapradaksinayang ping tiga, raris kakaryanin, tan suwe puput denira marupa bhusana panganggon sang brahmana pandhita, raris akaturing sang mpu astapaka antuk mpu brhama raja, genep sapula palining bhusana pandhita siwa bhuda, irika gawok sanghyang astapaka, tinonton denira mpu astapaka ri kasidhyajnyana nira mpu brahma
8.a. raja, ana kapti nira danghyang astapaka amupu mantu, didine tan adoh siwa lawan budha, ana atmaja niri sedeng ayu apatra diah amrethatma, punika patemwakenira ring mpu brahma raja, pepek sapapalaning tingkahing pawarangan sang brahmana pandhita, ritlas ira mangkana amwit mpu brahma raja pareng lawan stri nira,lumaku maring madhura desa, wus prapteng madura mpu brahma raja muwah ngwangun pasraman ring gunung kayumanis, saika mapesengan bhujangga kayumanis, tucapan sri aji bali
8.b.sira dalem ktut smara kapakisan, sang prasiddha ngawit jumeneng ring gelgel, mahyun pwa sira bhiniseka, tan sewos ring mpu brahma raja hyunira maguru, apan sira wus wruh ring ajnyana nira sang mpu, duke ring madhura nguni, ya ta donira angutus anake arya langon, anama pasek bya, punika sane kautus nuhur sang maha mpu manggeh gra cudamani, serawuhe kyayi pasek abyan ring madhura, ngraris nuju asrama ring kayumanis, parek ring sang mpu bhumi sakti, ngandika mpu bhumi sakti ring pinaka utusan
9.a. duh kita wau dhateng, saking ndi sangkan ta, siapa naman ta, mwang apa tang prayojana, matur ki pasek bya saha sembah, singgih I pandeya, kami anak arya langon saking nusa bali, kinoora nuura imah talapakanira mpu maha pandhita dhateng nusa bali, olih sira sri maha raja, hyun aguru susrusa ring pada maha mpu, samangkana atur ki pasek abyan, sumahur sri bhujangga kayumanis, uduh cucu cai pasek, kalingane twara ada anak len cucu warga kami, apan cucu
9.b. santanan mpu ketek, sira mpu ketek sanak saudhara lawan mpu lulumbang, sang apatengran mpu gandring, sang tinwek dene ken angrok, nguni ring tumapel, ika mpu gandring kawitan mami, matangian tan adoh kami kalawan kita, anuhun ki pasek matur saha sembah mapinunas aguru, ling sang mpu yogia kita lumaku dharma kapandhitan, tuwi sri maha raja bali wit brahmana putra, turunan brahmana kapakisan, dadi ksatriya, tunggal kawitan nguni, sira mpu kapakisan sanak

Babad Pande Bratan bersambung.........

No comments:

Post a Comment