Thursday, February 19, 2009

Sundari Bungkah "34-36"


34.a. ukupin (mantra, tidak diposting) embonang (mantra, tidak diposting) celempungan pripihan saha ali-ali punika (mantra, tidak diposting) cendana, wija beras pinakautuh, celempungang tunjung walwalan, sekar kalpika (mantra, tidak diposting)
34.b. (mantra lanjutan, tidak diposting) tibakang sekarura, lalang roras guli panjang ipun, sehet mingmang cendana, wija saha langlang celempungang (mantra, tidak diposting), sampun puput, tibakin langlang panjang ipun sahasta akeh ipun satus kutus, malih padang lepas, candaria wija (mantra, tidak diposting) ilehang ping tiga ring, bibih payuke ping kalih, turuhang toyane ring payuke, kapakayun atma sang padem sampun belas saking sawan ipun, melesat
35.a. nuju ka suwunge uttama, ang , ah, pikolih ida mantra prayoga, boya wenten mialangin tresnane ring sawan ipun, prasida lepas sagin ipun genep, puniki toya tabah (mantra, tidak diposting)
35.b. malih panglepasnya (mantra, tidak diposting), mantraning alepas (mantra, tidak diposting), carane ngenjutin sawa ring patulangane, gamel kayune madaging api, ngarepin sawa, mantra
36.a. (mantra, tidak diposting) raris kitukang kayunekagamel mider tengen ping tiga (mantra, tidak diposting) raris ancung-ancungang apine ring batan sawa ping tiga, (mantra, tidak diposting) raris genahang apine ring batan sawane, (mantra, tidak diposting), mantra lis nirtain caru, sarwa kapuponin, ngalepasang sakancan sane kapangan, ngalepasang atman sang padem, saha
36.b. salwir mati lepas antuk punika (mantra, tidak diposting), ngawe paripurna sarwa aturane, malih sarwa sane katurang, yening ngentas malih maperas perasan (mantra, tidak diposting) siratang tepung tawar, sambehin sekarura saha nasi aone, sapuniki kadadosang aturane asing-asing katurang wenang mantra wiseshae uncarang ping rihin, sane encen punika


Sundari bungkah, bersambung. . . . . . .

No comments:

Post a Comment