Thursday, April 30, 2009

Prasasti Pande Kesian "8"

(mantra tidak diposting) Kunang Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, mwah arinira Sira Mpu Brahmanda Pandita Gandring Sakti, maka puruhita siwa guruning loka ring yawa dwipa madala, ring jawa dwipa tumapel, de Sira Aji Tunggul Ametung, hari kala saka nyuryaning gumi ambara, locanam netra sasi. Kunang Sira Mpu Brahmanda Pandita Gandring Sakti asramanira ring gunung Brahma Rsi mukawus kaprajaya de Ken Angrok dening keris nira during suddha purna, dadiyata dahat kabrahmantyanira Mpu Gandring Sakti aniwakena bajra wisia, jahtasmat kita Ken Angrok, dahating dursila buddinta, ambekta dudu, dudu polahing dudu kita, anwek mami, tan hana samada de keris manira, tan suddha purna, keris ku iki angalap patinta wekasan, angawa rundah kali sangara buminta angeng sapta klaran jail, tasmat moga, mogawah dubha karmanta, tri memanta, trus tembus tekeng turung temurunam kita tekeng lum arak jah tasmat wak bajra sidi.
(aksara bali)
Kunag wus mangkana murpua nira bhatara Sira Mpu Brahmanta Pandita Gandring Sakti, maring Brahma Siwa Bhuda laya nirwanam. Ari kala saka pramananing bhuwana sunia agni, yama tanu krena paksa, pang astami marga sira wara pita, ari sugata paing.
Pira gati kunang lawas sira dadia ta haru hara kali sangara tikang bhumi singosari, Sri Maha Raja Tunggul Ametung tinuek de Ken Angrok, de kris nira Mpu Gandring Sakti ngaran LULU SANGKRING, pejah pwa sira sri aji maha raja, patnira sri aji maharaja Diah Dewi Ken Dedes inamet de Ken Angrok, hana anakniya ngaran Mahisa Wong Ateleng, ibuniya sakeng Ken Umang muah hana anakniya ngaran Toh Jaya, saking Sri maharaja hana putran nira, nga, Nusapati. Kunang ari kala sakeng guna puaka meaksi nabi, sira Ken Angrok angawe candi prelinggan Bhatara Sira Mpu Brahmanda Pandita Mpu Gandring Sakti, muah arca prelinggan nira Mpu Gandring, linggihakena ring tungtungning candi Singosari ika, wenang kasembah de maharaja raja Singosaridi nulur de sang siwa sugata bujangga aji katekeng para ratu muang arya sadaya katekeng pretakjana kabeh. Didine nira suddha sampurna kabrahmantianira Mpu Brahmana Pandita Gandring Sakti, apan nira angineng akena gama brahma siwa guru bhuda bhairawa, nira newaga maha sinuning sangsiwa bhuda bujangga, mwang para kita de sira Maharaja Jenggala Kediri Daha Singosari sawangku Yawa Dwipa mandala.

Wednesday, April 29, 2009

Prasasti Pande Kesian "7"

Kunang mwah yan tan hana pratisantanku, anglerakena akwaning kapandean, tan suddha karya pira kwehing kena siwa bhuda mwang bhujangga rsi, mangedoh denira, puput ngaran puput, ika siwetnya, aja sang siwa bhuda angentas, amretista pati kahuripan Sira Sang Brahmana Pandita, Brahmana Kapandean ngaran nira waneh, apan sira juga anugraha siwa upakrana, kranan sira ungaran sang siwa bhuda, sakeng dharmaning kapandean, mimita ika kabeh, pasuda karya mangkana warakyanira bhatara Sang Hyang Pasupati, moktah para nira, umantuking maring gunung Semeru.
Kunang hana mwah ling ira Sang Hyang Brahma, ah uduh Sira Mpu Brahmana Pandita, Mpu Brahma Wisesa pwa sira mwah angleraken yoga, didine ana pratisantana, angleraken dharma kapanditan, kapandean ngaran nira, mangkana ling Bhatara Brahma. Dadya ta rep siddhining yogan nira Mpu Brahma Wisesa, hana pwa nira mijil maya rwa rupa warna, sakeng tungtunging bajra jnana nira, mapulpul matemahan tunggal pinrayoga ikang yoga, rwa rupa warnan, mwah pinuja dening catur puja, siwa astawa, brahma astawa mwang wisnu astawa, samara astawa pangawaking yoga, Sang Hyang Kama Dristi mengetikang maya, matemahan rare roang siki sama laki-laki, samangke hana mangke luhur, pada putusing sarwa jnana pada wangya sira, sama lawan nira Mpu Brahmana Maha Pandita Aji Sakti, Mpu Brahma Wisesa ngaran ira mwah, guna mwang kesaktian nira, kang jyesta ngaranira Mpu Brahma Siwa Saguna, tikang ari ngaran ira Mpu Brahmana Pandita Gamaring Sakti. Kunang sira Mpu Brahma Siwa Saguna lwir kaya Brahma Prabhawana sama guna, kasteng swarjanira. Kunang sira pandita Gandring Sakti, Sang Hyang Wisnu angawatara, kamahatwianira, kaswarjanira sira sang dwija, de sira Mpu Pandita Brahma Wisesa nira maka purwahita de sira Aji Airlangga, papareng menglugal nira sira Mpu Pradah, arikala saka yusaning bhuwana murtia, aksi wadana kunag ceritanen . . . .

Prasasti Pande Kesian bersambung . . . . .

Monday, April 27, 2009

Prasasti Pande Kesian "6"

Dahating suka wirya urbawa, ideping wang ring bhumi kabeh, ika sawatniya, nira ngaran Mpu Brahmana Pandita Siwa LEbur Gangsa, nira luwih wenang amari suddha sakwehing atma ning sang catur warna, prasangsa ring dewa sakalwirnya, apan nira Mpu Brahma Wisesa angaduh puja weda panglebur gangsa kanaka mwang baja wesi, apan nira risakala rumaga Sang Hyang Eka Bhuwana, purwaning sabhumi kabeh, aja pido , kita yadjan manusa, mwah yan tan hana pratisantan Sira Mpu Brahma Wisesa anglarekana dharmaning kapandetan, kapandean ngaran, dahating sepi angkewung tikang bhumi kabeh, makadi jadma manusa sadaya, kaya arto mwang buron, luwir kaya paksi anglayangtan hana ajeneh jek, nggonya, dahating junggul, imanusa kabeh, mwang yan tan hana tistis nira Bhatara Sang Hyang Brahma Siwa Gni mah Sang Hyang Pasupati anglerakena yoga ring Hyang api ngaran purapen, tan hana paran paran ring bhumi, mwah tan papurwa ikang bhumi kabeh. Ih kita jadma manusa sadaya, aja kita tan mituhu, pido lawan lingku, aku Sang Hyang Brahma Siwa Gni Wisesa mwang Sang Hyang Pasupati, jas tasmat. Ika kengetakena maka mimiting amreta mwang aksara “ta” mwang pamuputing sakaryanta kabeh, sira Mpu Brahmanda Maha pandita Aji Wesi Lebur Gangsa sira rumaga Siwa Guru, siwaning jadma manusa risabhumi kabeh, mwang SIra Pandita Aji Wesi Sakti ngaran yayah renaming manusa kabeh, ardha naraswari ngaran nira, rumaga Brahma Siwa Bhudayam, tan hana mwah ribhuwana kabeh.

Nyan mwah ling nira bhatara ira Sang Hyang Brahma Siwa Gni Wisesa mwang Sang Hyang Pasupati, Ah uduh kita manusa sadaya renga akena lingira de pakenak, mwang pileketku sakeng mangke kaya ridlaha, aja awya lipya lawan pwruhku mene, pada pawarah juga lawan suwang sama suwang sanak ta sadaya ring sabhumi kabeh, iki hana santananku ngaran Sira Maha Brahmana Pandita Aji Wesi Sakti Wisesa, Sira Mpu Brahma Jagating Wisesa ngaran nira maneh, nira wenang amrastista pati uriping manusa ring sabhumi kabeh, mwang angentas entas, kunapa ring sang catur wangsa, apa mwah wangkening wong sudra jadma, wasta suddha ya, apan Sira Mpu Brahmana Pandita siwaning asiwa, guruning aguru, apan sira juga wenang angaduh dharmaning kapandetan, kapandean ngaranira, angkana mimitanya pamuputing sayajna sakaryaning sabhumi kabeh, ika ngaran eka bhuwana, pwawaning bhumi kabeh, aja pido tan miliku ling nira, ira Bhatara Sang Hyang Brahma Siwa Gni Jagat Wisesa mwah Sang Hyang Pasupati.

Prasasti Pande Kesian bersambung . . . . .

Prasasti Pande Kesian "5"

Dateng pwa Sira Mpu Wiswa Karma diniring de arinira, ngaran Mpu Bhangkara, angawa astu kosala-kosali, mwah asta bhumi, prakempa, sapakonira Bhatara Brahma, didine sira umedek ring bukpadan nira, maha Brahmana Pandita Mpu Raja Wisesa ngaranira, apan ira angawa uriping bhuwana kabeh, mwah uriping aria raining sanjata kabeh, wetu sakeng Sira Mpu Maha Brahmana Pandita, Mpu Brahma Wisesa, mamirta sumiddha de Sira Mpu Wiswa Karma, sakwehing taru mageng, pinerang, pinandung ri nebah, rinecah reach, rinecih necih, de satam palem pahening Maha Brahma Pandita Sira Mpu Brahma Wisesa, ika sawet nira ingaran, Mpu Aji Sakti, kaya pangucapin janapada, ring bhumi kabeh, ika mimitanya, hana sad kahyangan, kasembah dening sang catur wangsa, mwang pamrajan, agung alit, katekeng sakeng, kraton, griya, sarwa arca pralingga, pratinggan bhatara, dewa bhatara, ika prasama, wetu sakeng purapi, ngaran purapan, ika mimitaning maha suddha, sakaryaning catur warna, yan tan hana pwrapen, tan hana paran paran, tan prasiddha sakaryaning sabhumi kabeh, mangkana ling nira SIra Mpu Brahma Wisesa, nira Maha Brahmana Pandita Aji Sakti.

Dadayta tumurun nira Sang Hyang Pasupati, saking Gunung Semeru, makonira Sira Mpu Brahma Wisesa, didine sira anglerakena yoga dharmaning kapandean ngaran, lamakanya hana sarwa sanjataning sang labda diniksan mwang bhusananing diruksan sang abhiseka ratu, mangkana ling bhatara nira, Sang Hyang Pasupati, dadyata rep yoga nira Mpu Brahma Wisesa, ring luhuring Gunung Semeru. Anglerakena dharmaning kapandean, apalon tangan, alam dasar pupu, umijil agni sakeng cangkem, sakeng netra rwa, mwang sakeng karna, mwang sakeng siwa dwara, amancawarna rupaning agni, campuh matemahan sanunggal, malela ajwala ajwala, atekel-tekel, mengluwur mengsor, terusing anteriksa, gegar walekung dewata nawa sangha, turun Sang Hyang Pasipati anugraha sarwa ratna kanaka, rupyaka tamaga, mwang prunggu, ika ginawe nira, bhawaning sang Siwa Budha mwang bhujangga rsi, ketu mwang genitri, kilat bahu mwang anting-anting, mwah rinecah ikang rupyaka tembaga, huwus ta matemahan swamba, tri pada, sirat dupa, padipan, pawijan, wecandana mwang bajra lawo, bajra genta, bajra uter, ika ngaran siwa upakara, kramaning sang brahmana walaka, wus suddha, uncap siwa budha apan sira wus angwa siwa krana, sakaryanira Mpu Brahma Pandita, ika prasama, metupaunggahing tanganira Mpu Brahmana Pandita Aji Sakti mwah bincah ikang gangsa, prunggu, ngaran, matemahan sarwa gegambelan, kaklentingan ngaraniya.

Prasasti Pande Kesian bersambung . . . . .

Thursday, April 23, 2009

Prasasti Pande Kesian "4"

Kunang sira Mpu Brahmana Pandita Wisesa, kinon de Bhatara nira Sang Hyang Brahma Gni Loka, mwang Sang Hyang pasupati angelarakena yoga, didine hana turun-turunan Bhatara, Maha Pendeta, mangkane ling nira Sang Hyang pasupati mwang Sang Hyang Brahma. Hana kena sira Mpu Brahma Wisesa angelarakena, dharmaning kapanditan, kapandian ngaran, angawe sarwa sanjataning manusa ring loka kabeh, apan umanusa kaya polaking sato, ri bhumi sadaya, tan wruh ya ri kanda peta, api, mwah tutur agama, amangan sarwa who-wohan, taru-taru, julaka tekeng rwan-rwaniya, tan hana ya aduwe kuwun-kuwun, mwang papondokan, umah kadawyan, kunang yan rikala panes aterik, tikang bhumi kabeh, ijadma manusa kabeh pada maperang, marebuting genahnya aturu. Risoning witing taru mageng, kunang yan rikala hudan aderes, ijadma manusa sadaya, pada angulati guwa-guwa, tembing-tembinging gunung, pada maperang, saling rebutang, asing alitan pada pejah, mangkana polahing manusa sadaya. Dukala kukila ngaraniya, dadya ta nira, mayoga ta sira Mpu Brahma Wisesa, ring gunung Mahameru, tan sipi drakaning yogan nira, rasa ginggang pikang sili tala, hana suwe, hana mijil agni sakeng nabi, kerusung siwa dwara, mwang ring cangkem, karna idung mwah agni, rahasya, ageni sakoti-koti, umijil sakeng, sarwa sandi nira kabeh, mwang mawor kukus, tisayeng mahulu, tejaning kukus, angurdayana, atikel-atikel ming sor-ming ruwur, prapteng ring jeng, ananta sana padamasana nira, satsat kuskus, matemahan baja, mwang wesi, natansah nira angelarakena, dwananing kapandetan, kepandean ngaran, apalon tangan nira tengen, supit tangan nira kiwa, landasan mwang paron pupunira kalih, dadyata, awor ikang baja wesi matemahan pangutik, pangrupak, hana lontar ngunuwet mamirtanya hana aksara kabeh, hana mijil sarwa pajenengan, kadga, keris ngaran, maka susaktining dalem, mwang para ratu, para arya sadaya, angrereh kang bhumi kabeh, sangkanya, ers-ers, dungkul, kulkul, begah, mona, tar wenang molah, sakwehing durat makan dalem, kunang mwah pinca rincah, kang baja wesi, matemahn sarwa tutur, sarwa sanjataning jadma wong tani, de agenepan, sangkana hana, phala bungkah, pala gantung, mwang pala wija, ika maka mrta, huripang sarwa manusa, ring sabhumi kabeh, kunang mwah hana mijil sarwa sanjelaning wiswa karma, mwang pasanggingan.

Prasasti Pande Kesian bersambung . . . . .

Prasasti Pande Kesian "3"

Neher tan genep, srestining Bhatara Brahma. Mayoga pwa nira, Bhatara, Sang Hyang Brahma mwah resres yoganira, ana mijil kuskus mwah agni, anamwa rupa, ajwala-jwala, akeng sandining suksma, juana nira tiniba akena, amaning kendimaniking, jmanan Bhatara, nira Sang Hyang Brahma, matemahan Ongkara murti dadya amrta, pinra yoga pwa denira mijil matemahan rare, semangke hana, semangke matuha, putusing janan sira, angaran sira Mpu Brahma Rsi, Sri Maha Dewa ngaranira waneh, sira kinon de Bhatara Brahma, amrdiakena, jina kula, ring bhumi, medang bhrata warsa gumawe wodyaning, Brahma kul, kunang rep yoga nira. Mpu Sri Maha Dewa dahaling susiddhi yoga nira, saksana mijil tang kukus, mawot agni, sangkeng tingtungin bajra jnana nira, matemahan rare rwa laki-laki, mangke mijil, mangke matuha, neher inaran sira Mpu Dang Hyang Dwijendra, Sri Raja Bajra Kerta ngaranira waneh. Atenira ngaran sira Mpu Dang Hyang Bajra Satwa, apan mijil sakeng tungtungin bajra jnana. Mpu Sri Maha Dewa, atisaya kemahalinyam nira, maring loka kabeh. Kunang sira Mpu Dwijendra, kinon de Bhatara, nira Sang Hyang Brahma Siwa Gni loka, amerdi akena, maka brahmana luwih utama, sang maha trini, jinakula, ribhumi medang bharata warsa, gumawe maha suddhaning tri loka. Iki wenang amrtista sahalaning tri bhuwana mandala sadaya. Kunang rep mayoga pwa sira Mpu DangHyang Dwijendra, dahating susidhi yoga nira. Saksana hana mijil Sang Hyang Agni amanca warna, malela-lela, terusing anteriksa, mawordumma, tisayeng mawelu tejaning kukus angurdha yana mwah atikel tikel, ming kewur, ming sor, prapteng bungkahing ajengire, Sira Mpu Bajra Raja Kerta, Sira Mpu Dang Hyang Dwijendra ngaranira waneh, dadyata hana mijil, tekang maya tri warna sakeng bajra jnananira, neher pinra yoga akena, tikang maya, yaya matemahan rare, tri laki-laki, paripurna, mangke rare, mangke luhur, ngaran Sira Mpu Brahma Wisesa, winira ngaran Mpu Gagak Aking, mwah anten nira ngaran Mpu Bunuksah. Ika amredi akena, brahmana pandita, mwang brahma siwa gama, nguniweh brahmana bud agama, ika simanggeh maktrini, pandeta siwa sugata, ngaran, ika pinaka murdaning yajna agung ring bumi medang bhrata warsa, pinaka loka angkana.

Kunang sira Dang Hyang Bajra Satwa, kinon de sira Mpu Maha Dewa, amrediakena, jina kula, maring yawa dwipa mandala, mayoga pwa sira, repsidi yoga nira, hana mijil panca rupa, ikang mayaning jnana, sakeng tanu amengap, kadi pakesan, purna yoga ikang maya, mangke hana, mangke luhur, ngaran Sira Mpu Gni Jaya, arinira ngaran Mpu Maha Meru, mwah antenira ngaran Mpu Gana mwang Mpu Kuturan, tikang bungsu ngaran Mpu Bradah.

Prasasti Pande Kesian bersambung . . . . .

Prasasti Pande Kesian "2"


Pwa kunang antajining maha loka suddha sahita mangke prapta gatinikang sangkan kala. Ndi ya slokanya : Sang aratam maha lokam Brahma Rudra ca gni bhasmityam, sunyataya, andokanam eka bhuwanasca disatitah pira kunang riwekasang tikang maha loka, simangaskara, de Sang Hyang Brahma gni Rudra, bhasmi bhuta tri mandala, wastu sunya mameng, angluwung peteng, pepet ikang bhuwanakabeh irika pwanira, bhatara Sang Hyang Eka Bhuwana, ngaranira Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tuduh anuduk akena, Sang Hyang Brahma Catur Muka, amerdiakena, tikang maha loka, yapwan kaya dangu, dadyatna ikang maha loka, Brahmanda Bhuwana sahista, gawe Sang Hyang Brahma kaping rwaniya, amonton akena, kasidyanira, amretekang bhuwana kabeh, angurip akena bhuwana arnawa, mwang abyakta, Sang Hyang Brahma ngaranira waneh, neher pwa nira gumawe yoga, repkasidyanira, ana mijil sakeng yoganira, aswa, gandharwa, bhuta kala, yaksa, pisaca, raksasa, naga, paksi, triyak.

Prasasti Pande Kesian bersambung . . . . .