Monday, April 6, 2009

BABAD PANDE BRATAN 10

28.a. turunan pande bratan, mangda manyama saudhara, malih tan dados ngalaliyang kulawarga, minangkenang anak sewos, yen wenten mamurug, tan wenten ngangkeni nyama, ne mula tunggal turunan, sang asapunika jaga kasisipang antuk kawitania ri panataran bratan, malih wenten apanlah arya labdawara magnah ring desa bayan, dados undhagi, tucapa mpu tarub, aywa kita duhka mineh dewek lacurdaak, kita sahananta dinandha dening hyang, manurun karma phalan ta

28.b. kita turunan brahmana, kita tan angangge sila brahmana, suka ring laku duracara, ambegal, ambaud angris, amati mati wwang, dening pasek batur waluya anak saudharanta, makawitan tunggal ki pasek batur turunan mpu ketek , mpu ketek maari saudhara lawan mpu mpu brahmaraja, kang maurunaken kita, karmaning amati sanak tinmun ta mangke, riwkasan yan kita mangwangun karya ala mwang ayu, patutnyane aywa juga kita anganggen tirtha brahmana, aketo

29.a. ingetang patuhang ajak makejang, tekeng turun tinurun, apang de engsap teken kalakwan awak, dadi pandhita mpu kanugraha muputang sagawe-gaawene, yen kita tuhu bakti makawitan, sembah aku ring paibwanta nuju tumpek kuningan, dening cipta nirmala, aku puyut ta mpu brahma dwala, tan kocapan mpu tarub di pradesa marga wredi santane, kocapa arya pande ruktia ring jagat bangli tetep amande mas, tucapa sang andiri ring jagat bangli apanlah i gusti parawupan mwang

29.b. i gusti dawuh pamamoran, raris jagat bangline kagebug antuk i dewa tirthaarum sane mapesengan i dewa ngurah pamcutan ring tamanbali, kasarengin antuk arine kalih, sane mapesengan idewa pering ring nyalian, mwang i dewa gde pipindhi ring pasagasa pagesengan, rusak seda i gusti parawupan kuciwa ring paprangan, i gusti dawuh pamamoran bonglot saking bangli ngungsi desa camanggawon iniring dening arya pande ruktia, ana arine pande ruktia ring desa timbul ngaran

30.a. arya pande likub, tan olih basa ring timbul sinaru saru dening wwang ring timbul, wkasan i pande likub sah saking timbul, ngungsi blahbatuh, nyawita ring i gusti ngurah jelantik, kapatutan sawatek pande bratan sane patut ngamargiang yiga, ping tiga sane arahina, 1, semeng, 2, sore, 3, wengi, saha nguncarang mantra kayeki (mantra tidak diposting) ikang mantra ping 9, ika waluya agni wijil saking babaan sanga, ne

30.b. ngaran baban sanga, song mata 2, song cunguh 2, song kuping 2, cangkem mwang payupasta, silit, punika ne ngesong salwiraning ala ne ring sarira, sasampune gsong awane ayudang antuk toyane ring raga, saha mantra (mantra tidak diposting) uncarang ping 9, wusnia tlas muwah mantra (mantra tidak diposting) tlas yogane puniki laksanakna rikalaning amande, yan makarya sanjata mantrani prabot, mantra agni (mantra tidak diposting)

Babad Pande Bratan bersambung.........

No comments:

Post a Comment