Monday, April 6, 2009

BABAD PANDE BRATAN 9

25.a. singgih kawula nuun sakawruhian ingulun, tan ucapa dalem maweh mas pirak ring mpu pande, mwang unggwania amande, gawok wong umalat ring kawidagdania mpu pande sadaka, pira kunang swenia mpu pande bratan ring gelgel, sawusing karya ekadasarudra sami sajuru-juru karya kaichen anugraha antuk dalem, kunang mpu suwarnangkara sampun namwit mantuk maring asramania ring pabratan, kaswen mpu suwarnangkara ring asamanira, sampun madruwe sanatana, mpu sadaka manak

25.b. roro padha laki, anama arya danu kang matuha, kang ari anama arya surajnya, kaswen sampun mapodgala, sira arya danu anama pande rsi, arya surajnya anama pande tusta, tucapa sira arya pande wulung sampun apodgala apanlah mpu wulung, anaknia apanlah pande tonjok, amandhe wesi akarya lalandhepan, mwah ariania apanlah pande wana widagdaanyanyanging, nher apanlah pande sangging, alawas-lawas wredhi tang watek

26.a. pande ring desa bratan, tucapa rencange ki pasek kayu selem ring batur lunga madagangan ngamarginin desa bratan, kahalangin wengi nginep ring desa bratan, tandang karampas padol dolania dening karama desa bratan, akon nabuh tengeran , tedhun pada krrama desa pabratab, pada garawala natiyang sanjata, mantuk kang wwang dagang majar i tuania i pasek kayu selem, yan karampas druwenia ring desa pabratan, ana wongnia pinejahan, kridha i pasek kayu selem

26.b. aptinia anglurug angrejek desa pabratan, akona nabuh tengeran, tedhuna pada krama desa batur, pada grawala natiyang sanjata, winarahan de ne i pasek kayu selem mangkata anglurug desa pabratan, nher pada agelis mangkana nglurug, tan dwa ring awan panganjuri lumampah ki pasek kayu selem, i pasek batu dinding, i pasek camapaga, i pasek clagi manis, makadhi kyayi balangan, kyayi bandhem, kyayi poh tegeh, kyayi pulasari, sregep saha sanjata nira, wus prapteng

27.a. pabratan, tandwa angrewek angrampas, asing wani pinatian, tandwa alah kang desa apan akdik kakwehan lawan, sesaning mati akweh malayu mwang mamungkul, aminta sraya sih ira ring i pasek kayu selem, tucapa kang aninggal rarud kasamburat sawarganing pande mas, pada ngungsi dura desa, kang anama mpu jagarosa angungsi ka tamansraya, mabakta pustaka bang, malih pande sarwada kesah ka desa kaphal mangwi, malih arya pande ramaja

27.b. ngungsi kawisunia, mwah mpu tarub angalih desa ring marga, arya pande danuwangsa ngungsi ka gadhungan, arya pande suwarna ngungsi ka singharaja angawula ring i gusti ngurah panji sakti, ki arya pande tonjok angungsi desa panasan klungkung, arya pande kartana ngungsi desa badung, ki pande ruktia ngungsi jagat bangli, mabakta kawitan archa kawitania kakalih, sawatek pande bratan tan yogia nyinambatang pranah ming tiga, ring sami

Babad Pande Bratan bersambung.........

No comments:

Post a Comment