Monday, January 12, 2009

BABAD PANDE SERONGGA 1

Puniki paingetan kayang wekas saking pakardin ipun I Dugdug muah I Gera malih wenten kaponakan ipun mawasta I Marga. Ipun sareng nakenang ring pangodah ipune buat indik Yang-Yang kaluuran ipune ring nguni.
Ananging geng ing ampun ring Yang-Yang kaluuran sami, ulun anambat nama ning lauuran, tan kena ulun ring ila-ila tulah sarik, luput ing upadrawa Sang Tabeya Nama Siwaya, Swastyastu Awignamastu nama sidam. Moga Sang kaluuran aweh nugraha, dirgayusa, paripurna, mangkana pamintasih Sang ngulun ring Sang kaluuran.
Sapuniki critane nguni duk jerih tepi siring Baline kangin, krane jerih nakutin suaran bebende ring prau, katah desane sapunika rarud pacalagcog, kadadosan rauh ring desa Tlepud wengkuan Tegalalang sareng roras kuren. Wenten sakeng Sukadana muah Bugbug, Metra. Sareng roras kuren punika, pinaka prajuru tan len I Nengah Bedil sakeng Sukadana pecak. Sampun kasuen irika wenten manah I Nengah Bedil pacang ngwangun pura pasimpangan Betara ring Gunung Basukih, anut sami, samput puput pura punika, kewanten turus idup tekeng panyengker, puput rauh ring makekelud.
Sumber:
Les Pande De Bali
Oleh:
Jean-Francois Guermonprez
1987

No comments:

Post a Comment