Wednesday, January 28, 2009

Sundari Bungkah "7-9"

7.a. (mantra tidak diposting), mapesengan ida mpu pradah, mapesengan ida mpu wesi, manira ngamedalang toya gangga ring sira mpu wesi, malih sira mpu galuh, mabayu gunung, punika sami kasiramin antuk batara wisnu, kasusupin gunung maspahit olih ida batara wisnu, kasusupin

7.b. olih ida batara brahmagni, wenten toya mijil saking pratiwi muah saking langite, sami pada jawa-jawane hidup mentik olih ida batara wisnu, sami gununge pada emeg, wenten mentik lulumatan, ring pratiwi akasa, santukan wenten toya mijil saking ida batara, maparab sang mahadwija, enceh ida sang dwija dados ulam, wenten ulam, makatah ulam punika, kabawos ulam alit-alit, sami pada mabinan-binayan ulam punika, saking sane tabah makatah kbawos, kenyoran ulame, kawit toyan

8.a. toyane mageng, punika mawasta sagara, katah ulame agung alit, sami pada malianan warnan ipun, sami pakardin ida batara karo,sagarane kalawan gununge sami, medal toyane rauh saking jurange, grembengane, wenten mentik padang-padang ring pratiwi, ring akasa sami pada mahurip, sami tumbuh sehanan taru-tarune, malih bun-bunane, ring gunung mapangka-pangka, taru-tarune sami pada membung, sa

8.b. mi ngarembun daun tarune, daun bun-bunane, katah pisan tarune, sami pada malian-lianan tarune, wenten metu ulad-alid, saking tarune, medal taler kumangkang kumingkinge, mekumedap kumedip, kumaridip, medal raris sang hyang tata, sang hyang titi, sang hyang kurarap, sang hyang kuyangyang, sang hyang kuliter, malih kuda, banteng raja, wok sidem balung, singha, asu gaplong, paksi manglayang laying, ring sor semut marerod, rawuh ring ngosngosan, sarwa kala gotongan, malih paksi agung

9.a. sane kawastanin garuda, warak, taler goak putih, kedis curik polawak, cengingan, kedis kutu-kutu, rereyok, clebungkek tan mari pajerit, singhambara, nginyah ring cayan anduse, yang lalah, jarangking taun, ulad-alid, kepuh rangdu ngarempayak, togtogsil, adang-adang, hanggareng, totokdok, rijasa karang ulun, kayu sidanten, kikiyiek, lelebak, kuwuk, dongkang, dedengeng, dedalep, kukuwis, muriji, dedalu,

9.b. singgarong, lemah mungkur, punika makasami dados sakancan isin pulon pulone, taler sakancan gunung-gununge, sakancan paloh-palohan bukita, ida batara brahma ngawentenang kandan jagate, sor kalawan luhur, wenten sakancan pawongan ida batara, sane mijil saking saru, makadi metu padi pinge, ring wetan, taler metu pantune barak ring daksina, metu pantune kuning ring kauh, metu pantune selem ring kaler, puniki kawastanin dewa batara di galuh, batara batari sri, catur boga wastan ipun, sanghyang naga

Bersambung. . . . . . .

No comments:

Post a Comment